Innehållsförteckning 1981

Vår förening                                        1
 
Årskrönika 1980                                  2
 
Museet 1980                                       4
 
Sven A Samuelsson in memoriam        4
 
Att bli stad                                          5
 
Kvarteret Plåten                                 13
 
Walfrid Nilssons Bokhandel                 40
 
Färjetrafiken på kanalen                     49
 
Motalabild — spridd                            56
 
Perkils kättil                                       58
 
Vägledning i museet                           61
 
Sak- och personregister                     80
till Motalabygd 1964—1980

Medlemmar 1980                               84