Innehåll 1979

Vår förening ...................................................    3
Årskrönika 1978 ............................................... 4
Museet 1978 ...................................................   5
Einar Sjöö ....................................................      6
Sohlbergska donationen ................................... 7
Kvarteret Bagaren ......................................       9
Fjuk ..........................................................        20
Engelsmännen vid Göta kanal
och Motala verkstad ..................................      31
Motala verkstad .....................................          37
Carl Johan Andersson i Lårstad ..................     49
En annorlunda dagbok ...............................      55
Medlemsförteckning ....................................    73