Innehållsförteckning 1978

Vår förening ...................................................    3
Årskrönika 1977 ............................................... 4
Kvarteret Plåtslagaren .....................................  6
Dunteberget och Lustigkulle ........................... 24
Motala Verkstad .............................................. 34
Möte med Motala-ättling ..................................42
Bryggerierna i Motala .... ..................................44
Hättorps fyra kraftstationer ..............................55
Medlemsförteckning .........................................63