Innehållsförteckning 1977

Året som gått .................................................. 3
Årskrönika ....................................................   5
Museet 1976 ................................................... 8
Till en Poet ...................................................   9
Stadens lungor ..............................................  10
Kvarteret Repslagaren ................................    28
Min farfars fars almanacka ........................     39
Henning Ahlstrand j' ....................................... 41
Motalautställningen 1937 ..............................  43
Karlströms bruk .............................................  49
Nya geologiska kartor ..............................        67
Parad i Poppelstad ......................................     68
Medlemsförteckning ....................................    69