Innehållsförteckning 1974

Industrimuseum vid Vätterviken? .....................             3
Årskrönika ....................................................                 7
Museet ........................................................                   9
Kyrksöndag i Tjällmo ............................................       10
Åke Liljeson ........................ ,..........................             12
Från det forna Vinnerstad .......................................     14
Renässans för motalakompositör ............................     16
Järnvägen Mjölby-Hallsberg 100 år ..................           20
Bergsätter .....................................................                27
Folkets Hus vid Motala Verkstad ..................               33
Fjärran minne av Arvid Fredriksson .............                43
Dubbelt jubileumsår för Motala kyrka .............            48
Vårbrytning ....................................................               50
Det hände i Motala .............................................          51
Äldre årgångar "Motalabygd.. ....................................  52
Medlemsförteckning .............................................        53