Innehållsförteckning 1973

Stad i förvandling .............................................   3
Årskrönika 1972 ................................................ 5
Museet 1972 ....................................................   7
Tre konstnärsgenerationer Olofsson .................. 9
Torpkommitténs rapport ....................................12
Bankerna i Motala .............................................13
Skolan i V. Stenby ............................................  19
Motala köping 150 år ........................................ 24
Fisket i Strömmen ............................................. 32
Göta kanals västgötalinje 150 år ....................... 45
J. Krysanders första låtsamling ..........................48
Medlemsförteckning ..........................................49