Innehållsförteckning 1972

Motalabygd............... ............................ sid 3
Årskrönika............................................        5
Inför framtiden.......................................      7
Vargfanor.............................................         9
Motalatänds tickor.................................... 10
Axel Sandberg.........................................  14
Nils Th. Kjellander................................... 17
Sandön................................................       25
Helgfirande vid M.V...............                  28
Fyra tingsställen.....................................   39
Motala by.............................................     43
Gamla annonser...................................      62
Gamla sockenstämmoprotokoll..............   67
Medlemsförteckning ...... ..................        73