Innehåll 1970

Många aktiviteter                                                    sid.3
Årskrönika 1969                                                     sid.5
Lövstad, Risinge                                                     sid. 8
Museet 1969                                                           sid.10
Hedersledamöter M Gamla tidens kulturarbetare  sid.11
Motala Museiförening 1911-1969                         sid.12
Industrireservatet                                                   sid.14
Fotokommitténs rapport                                        sid.24
Djurkällaplatån och Eskebergahöjden                   sid.27
Motala förr                                                            sid.28
Fyra färdmedel                                                      sid.33
”Motala socken”                                                   sid.40
Motala kungsgård                                                 sid.42
Brunnsinrättningen i Motala                                 sid.43
Föreningar,samfund och stiftelser                         sid.52
Hantverket                                                            sid.54
Brev rörande Atterbom                                         sid.64
Carlsund och B. v. Platen                                     sid.66
Motala Musei och Hembygdsförenings medlemmar 1969 sid.73