Innehåll 1969

Nya framsteg ..............................................................sid. 3
Årskrönika 1968 ............................................................   7
Julkortet 1968 .............................................................     9
En återblick ...............................................................    10
Motala Verkstad, tidningsart.från 1869 .......................  14
Fotokommitténs rapport 1968 .......................................15
Vi har alla ansvar .........................................................  16
Så såg det ut vid sekelskiftet ..........................................21
Istidsminnen ...............................................................    22
Torpkommitténs rapport 1968 ......................................  28
Jungfru Isberg, ett 150-årsminne ....................................29
Ett yrke försvinner ........................................................ 30
Tidningsklipp från 1800-talets mitt ................................35
Vad sig i bygden tilldragit haver .................................... 38
Motala-sjukhus .............................................................  40
”Motala socken” ............................................................ 42
Conrad Aller ...............................................................    43
Undervisningsanstalter ................................................... 44
Tidningsart. 30/11 1872 av I.Kjellberg ...........................55
En gruvlig salva mot Isidor Kjellberg
i Motala Tidning 13/1 1874 ......................................      57
Avrättningsplatser och avrättningar ..................             58
Boren och Borenshult .........................................            62
Birgittas kapell ...........................................................     66
Järnvägen HalIsberg-Mjölby .......................................... 68
Motala Hembygdsförenings medlemmar 1968 ...............73