Innehåll 1968

Framtida motalamiljöer                          sid. 3
Årskrönika                                             sid.5
Hedersledamot                                       sid.6
Torpkommitténs rapport 1967               sid.7
Julkortet                                                 sid.8
Fotokommitténs rapport 1967               sid.9
En dyrgrip i föreningens ägo                  sid.10
Bondebacka                                           sid 11
Gamla musiker                                       sid.16
Körinvigning                                          sid 17
En motalakonstnär                                 sid.18
Emigranterna från Motala                      sid.19
4 gamla motalaskolor                             sid.20
Den fasta grunden                                  sid.24
Tidningsklipp från 1800-talets mitt        sid.28
Vad sig i bygden tilldragit haver            sid.32
Årskortet 1968                                       sid.34
Med le ms matrike l 1967                      sid.35

Årsavgift för 1968 är kr. 5: -