Innehåll 1967

Nya friska tag för hembygdsvården....................... sid. 3
Årskrönika..............................................                       5
Torpkommitténs rapport 1966.............................          8
Fotokommitténs rapport 1966.............................           9
Några okända krigare i hembygdsföreningen........       10
Platenjubiléet-----------                                                  12
Berzelius konfektions A/B...............................             14
Hon tålde något skrattas åt men.........................           15
Gunnar Hede.............................................                    19
Fyra gamla strömbroar...................................               20
Bispmotala..............................................                       23
Museet 1966.............................................                     29
Mörka dagar i Motalas historia..........................            30
Yad sig i bygden tilldragit haver.......................             32
Årskortet 1967..........................................                     35