Innehållsförteckning 1965

Håller kulturen jämna steg..............sid. 5
En Platen-historia....................              5
Årskrönika..............................               6
En bild säger mer än tusen ord..........  14
Utmärkelse..............................             12
Torpkommitténs rapport 1964.............13
Tidningsarkivet ........................           14
Milstenarna vid Månvägen................  15
Gamla Motala-fabriker...................     16
Vad sig i staden tilldragit.............        18
Museet under 1964.......................       20
Domarringar.............................            22
Baltzar v. Platens-begravning............  23
Motalakonsten 1964------------------    26
En motalaspelman........................       28
Medlemsmatrikel.........................        29