Axel Holstensson

Fabriker Axel Holstensson som lagt grunden till en av Motalas största industrier

En man och hans livsverk

Flygbild över Luxors industriområde

Fabrikör Axel Holstensson är född i Norberg den 5 maj 1889. Liksom många av sina jämnåriga arbetade han till en början vid hembygdens gruvor. Senare arbetade han vid Hofors bruk och Asea, där han förvärvade grundliga kunskaper på det elektrotekniska området. Under första världskriget grundade han installationsföretaget Motala Elektriska Byrå, som sedermera övergick i Electra. Då det nya "undret" radion kom i bruk. väcktes Axel Holstenssons intresse, och experimenten började i en liten verkstad på Kungsgatan 2 tillverkades de första radioapparaterna i Motala. Märkvärdigt nog var det rörapparater.

Hans broder, Karl Holstensson, som anställts i firman och var en kunnig och driftig man, utprovade apparaterna nattetid via utländska stationer, eftersom ingen sändare med tillräcklig kapacitet fanns inom landet. Axel Holstensson trodde på radions framtid, och det visade sig vara riktigt. Från en ringa början med ett fåtal anställda har hans företag växt ut till vår kommuns största industri med 3.000 anställda, varav 2.500 i Motala. Anläggningens omfattning framgår av måtten på Motalafabriken. Denna har en tillverkningsyta av 75.000 kvadratmeter och en utvidgning är planerad.

Luxor Radio är Axel Holstenssons livsverk. Företagets produktion är inte bara avsedd för vårt land utan en stor del går på export. Man kan fråga sig hur det kan vara möjligt för ett företag i ett så litet land som Sverige att hävda sig på världsmarknaden. Luxor-produkterna ger svaret. Svensk kvalitet och svensk forskning är en levande verklighet i alla sammanhang hos Luxor.

Ett besök på Luxorfabriken är mycket intressant och ger stor behållning. Ett begrepp, som hör nutiden till är arbetsmiljön. En vandring genom Luxors ljusa

lokaler ger belägg för att skapandet av en trivsam arbetsmiljö är en ledande princip hos företagsledningen. Här arbetar man under trevliga, avstressande förhållanden, Ungefär hälften av de anställda utgörs av kvinnlig arbetskraft, vilket givetvis är av stor betydelse för samhället. Många arbetare är av utländsk nationalitet, c:a 250 finländare och 50 jugoslaver.

För de anställdas trivsel i övrigt är väl sörjt. Mauritzbergs slott vid Bråviken är upplåtet som fritidsgård. Här kan tjänstemän och arbetare och deras familjer under industrisemestern erhålla helinackordering för 12 kr per person och dag. Även på andra tider finns möjlighet för personalen att utnyttja Maurizberg med tillfällen till bad, fiske och sport. Företagets fritidsområde vid Varamon erbjuder också möjligheter till rekreation av olika slag.

Till minne av sin bortgångna maka har fabrikör Holstensson inrättat Fru Maria Holstenssons stiftelse för sjuka Luxoranställda och pensionärer, vilket vunnit stor uppskattning. Sistlidna sommar beredde stiftelsen fyra personer möjlighet att resa till Rumänien för läkarkonsultation och rekreation.

Axel Holstensson är snart 86 år, men han är still going strong och deltar med liv och intresse i verksamheten vid sitt stora företag och kan på ålderns dar glädja sig åt att genom Luxor Radio mer än de flesta ha medverkat till en gynnsam utveckling för Platens stad. Personligen är han en blygsam och tillbakadragen man. "En doldis- lär länets hövding ha sagt, då företaget firade sitt 50-årsjubileum. Orden passar bra in på Axel Holstensson liksom den gamla klassiska sentensen: "Esse no videri" - vara utan att synas.

Axel och Karl Holstenssom (i mittenraden i,förda hattar) tillsammans med personalen 1930.