Godegårds säteri

Godegårds säteri

Invid vägen mellan Godegård och Tjällmo i en bygd rik på minnen ligger Gode­gårds säteri med en av vår orts vackraste huvudbyggnader. Säteriet har gamla anor. År 1641 blev Louis de Geer ägare av godset. Denne framgångsrike bruksägare och affärsman grundlade Godegårds järnbruk, som under 1700-talet blev Ostergötlands största. Talrika gruvöppningar i trakten, som är rik på malmförekomster av olika slag, vittnar om bruksdriften sorn upphörde 1896.

Godegårds storhetstid bör jade emellertid först med att egendomen kom i ätten Grills ägo. Släkten har liksom säteriet gamla anor. Enligt traditionen härstammar ätten från Genua och kom via Holland på 1600-talet till Sverige. 1775 inköptes Godegårds säteri av Jean Abraham Grill d.y. - direktör för Ostindiska kompaniet. Denne märklige man hade i unga dar varit superkarg, som väl närmast motsvarar våra dagars inköpschef, på flera av kompaniets ostindienfarare. Från den tiden härstam­mar mängder av de klenoder från fjärran östern, som finns på herrgården. Jean Abraham Grill var på sin tid en av Sveriges rikaste män.

I sin bok om " Det gamla Husbyfjöl" säger Björn Gottlieb:

"Denne magnifike direktör och patronus för Godegårds pastorat höll under 1770-talet hov på Godegård".

Det citerade är ett målande bevis för Jean Abrahams makt och rikedom. Men denne var även en omtänksam och god husbonde för sina många underlydande. Missväxt och nöd var inte ovanliga på den tiden. Ett sådant nödår inträffade 1783, men på Godegård svalt ingen, ty brukspatronen lät utdela mer än 2 000 tunnor säd till sina anställda.

I generationer har Godegårds säteri varit i ätten Grills ägo men har nu övergått i andra händer. Själva huvudbyggnaden med park och andra omgivningar innehas, då detta skrives, av godsägare Baltzar Grill, som jämte sin maka pietetsfullt vårdar arvet av historia och släktminnen, som är förbundet med Godegård. Att i deras sällskap göra en rundvandring genom de många rummen är en upplevelse, och att

höra godsägaren berätta historia från det förflutna och minnen av förfäderna och deras växlande öden är något som man aldrig glömmer. Godsägare Grill är en ovanligt fängslande berättare. Han har "bandat" en del av ättens krönika, och man får hoppas, att han fullbordar det som påbörjats till glädje för kommande generatio­ner av släkten men även för många andra, som är intresserade av kultur och kultur­historia.

I entren hälsas besökaren av följande visdomsord, som jag tror är ett kännemärke och en sammanfattning av familjen Grills livssyn.:

En går upp, den andre neder
Så är menskans öde, verldens gång.
Sämja rymligt rum bereder,
Tvedrägt till och med gör jorden trång.
Lyckan ser man ofta följa
Motgång kommer sällan ensam på.
Före fall går högfärd. Svårt att dölja är ett felsteg,
Manligt att för gärning stå.
Upp eller ned, hvarthän ditt steg dig för,
Att ärligt varar längst du minnas bör.

Författaren Einar Sjöö till­sammans med godsägare Baltzar Grill och hans hustru