De XIICLP272_Pic1

På Lustigkulles krön står än idag en sten med texten "DE XII 1896" inhuggen och usrarnad av en vapensköld. Vid den stenen samlades i arla morgonstunden varje Kristi Himmelfärdsdag föreningen DE XII Den utgjordes av 12 män, motalabor som hade sin utkomst på Motala Verkstad. När någon föll ifrån valdes ersättare in, så att medlemsantalet alltid var 12.

De mera målmedvetna arbetarna kände faktiskt sitt värde och de slog sig tillsammans, inte för att utöva någon politik, utan mera för att ha roligt och de brukade varje Kristi Himmelsfärdsdag ha en utfärd till Lustigkulle.

Kristi Himmelfärdsdag 1896 hade de som vanligt sammanträde, och då fattade de ett beslut, som för deras vidkommande var synnerligen viktigt. Året därpå, alltså 1897, skulle det hållas en konst- och industriutställning i Stockholm och "De XII" beslöt att resa dit. De flesta hade väl aldrig varit i Stockholm. Dessutom skulle Verkstan ha en utställning av vissa förnämliga produkter, som de naturligtvis gärna ville se på. Då beslöt de att samla 25 öre varje avlöning, d v s varannan fredag och på det sättet fick de en grundplåt till stockholmsresan. Man måste nästan säga att det var liksom en statussymbol att ha varit i Stockholm.

I mänga gamla hem finns än idag en liten bägare, med texten Stockholms Industriutställning. De där 25 örena var 14:e dag blev naturligtvis inte mycket, 6 kr eller så där, men det räckte till för en stockholmsresa. En av jönköpingsbåtarna, Primus, som passerade Borenshult varje söndagsmorgon, tog för en biljett t o r till Stockholm på mellandäck 5 kr. Säkerligen var sällskapsresorna på järnväg inte mycket dyrare.

"De XII" for till Stockholm och hade sina fruar med sig. För dem var det faktiskt en upplevelse, som de talade om i långa tider efteråt. Till minne av beslutet reste de minnesstenen. Instiftarna hette Viktor Rehnberg, Malkolm Öberg, Henning Thorsson, Edvard Cederholm, Gottfrid Dahlqvist, Ernst Thorsson, Åskar Thorsson, C-J Dahlberg, Herman Nylen, Axel Thorsson, Hugo Fredholm Sr. och Ernst Lindblom. Ingen finns kvar i livet idag.

På 1940-talet beslöts att nya medlemmar ej vidare skulle inväljas. De XII minskade successivt och föreningen upphörde 1967 då den siste av De XII, förman Nils Nyholm, gick ur tiden.

" De X II”- bestod av arbetare som hade intresse att vid sidan av arbetet fortbilda sig.

De var ordförande och sekreterare i sammanslutningar av olika slag, bl a i Arbetarföreningen, som bildades 1865.

En del, t ex Hugo Fredholm Sr. var utomordentliga sångare. Man sjöng och spelade inom " De XII" och hade sammankomster under vintrarna.

De var vad man i våra dagar skulle kalla "kändisar". Alla visste vilka de var, och de ville göra vardagen så trevlig som möjligt med varandra och för varandra.

En hel del hade egna ställen, men de flesta bodde i Verkstadens lägenheter. Det betraktade man på den tiden som en stor förmån, för hyran var låg.