Luciafirande 1859

CLP240_Pic1

Kanalen under vedskutornas tid

Under åren 1877-1892 var direktör Sven Almqvist chef för Motala Verkstad. Som stipendiat vid Jernkontoret hade han den 1 augusti 1856 börjat som elev vid Verkstaden och arbetade i två år som gjutare och ytterligare två och ett halvt år i maskin- och filarverkstäderna, varefter han överflyttades till ritkontoret och utbilda­des under Otto Edvard Carlsunds direkta ledning. Det var en hård men nyttig skola, som danade Sven Almqvist till en värdig efterträdare till sin läromästare. Verkstaden höll eleverna med rum, möbler och städning. Måltiderna intogs på Wärdshuset. Den kontanta lönen var klen, men man åt billigt. För frukost, middag och kväll betalades 22.50 riksdaler per månad.

Eleverna vid Verkstaden spelade en stor roll i den lilla köpingens sällskapsliv. Man musicerade, deltog i kvartettsång, gav sällskapsspektakel och höll serenad för samhällets söta flickor. På avlöningsdagarna gick man till Gästis för en svängom och en enkel sexa. Dessförinnan hade en "kommitté" avlagt visit i olika familjer och inbjudit de unga döttrarna till dans. Sådant hörde till god ton på den tiden. Sven Almqvist var en flitig brevskrivare under elevtiden, och följande skildring från luciafirandet i Motala 1859 är av hans hand. Den ingår i "Unda Maris" 1967-1968 i en beskrivning över Sven Almqvists liv och verksamhet i det svenska skeppsbyggeriets tjänst. Författare är hans son, civilingenjör Harald Almqvist.

"Klockan tre på morgonen samlades ritare, elever och bokhållare på elevernas matsal, där källarmästaren bjöd på brulot och en bål bestående av punsch och champagne och därefter kaffe. Härpå följde skridskoåkning på sjön Boren till klockan elva, då middagen serverades på Wärdshuset. Efter väl intagen förplägnad tågade man till Köpingen (Motala blev stad först 1881), där man kostymerade sig för en karneval, vars like ej tidigare skådats i Motala.

En var utklädd i tricot, som kostat två nätters arbete, en pierrot i vitt, en klotrund "Blaret" med bjällror, en klosterbroder med dito syster i en sockertopp, patent Carnegie. Herrar i frack och damer i päls, målade och med lösnäsor, kompletterade tåget. Tåget startade klockan tre. I teten körde en elev utklädd till deja en bondkärra med en skranglig häst. I en mjölkkruka i vagnen fanns varm punsch. Köpingsborna. som uppväcktes ur vardagslivets enformighet, störtade ut ur sina salubodar, kök och sängkammare, när kinesen slog på sin gong-gong. Färden gick fram och åter genom köpingen. Törstiga varelser bjöds på varm "mjölk". Tåget slutade med gåsmarsch till Stora Torget, där munken höll tal i anslutning till Luciadagen. Sedan följde sexa med brulot på hotellet i Motala med skålar, tal och hurrarop, varefter hemfärden anträddes".