Motala långvågsstation

Motala långvågsstation var den radiostation som år 1927 invigdes i Bondebacka i Motala.

1925 grundades företaget Radiotjänst och samma år hemställde Kungliga Telegrafstyrelsen hos Kungl Maj:t om "anslag till uppförande av en stor rundradiostation i mellersta Sverige, avsedd att möjliggöra mottagning å kristallmottagare med utomhusantenn inom ett område med 200 till 300 km radie omkring stationen". 1926 beviljades anslaget och redan år 1927 invigdes stationen. I väntan på att stationen färdigställdes fick Radiotjänst använda en långvågssändare i Karlsborg för sina sändningar, men 1927 togs Motala långvågsstation i drift. Radiosändaren var en Marconi på 30 kW och frekvensen 227 kHz. 1935 installerades en ny sändare från Marconi och effekten höjdes till 150 kW för att kunna möta den ökade trängseln på bandet. Den gamla 30kW-sändaren fick stå som reserv. Mellan två 124 m höga radiotorn monterades en 140 m lång trumantenn. Stationen i centrala Motala lades ned 1962 och ersattes av Orlundastationen.

Motala radiostation


Frekvensbyten

Motala långvåg kom till följd av internationella konferenser att byta frekvens ett antal gånger:

  • 1927    227   kHz (originaltilldelning)
  • 1929    222,5 kHz (efter konferensen i Prag)
  • 1934    216   kHz (efter konferensen i Luzern)
  • 1939    214,5 kHz (efter konferensen i Montreux. P g a kriget trädde aldrig planen i kraft.
  • 1950     191   kHz (efter konferensen i Köpenhamn 1948)
  • 1986     189   kHz (efter World Administrative Radio Conference 1979, WARC 79 i Genève)

Den fundamentala principen vid 1979 års konferens var att frekvenserna för samtliga stationer i rundradions långvågsband skulle vara multipler av 9 kHz = ett standardiserat kanalavstånd (189=21×9). Därmed avhjälptes vissa pipstörningar, som med den tidigare planen hade förekommit mellan stationer på grannkanaler.