1971 började arbetet, 1974 invigdes den nya genomfarten i Motala. Det fanns tankar på en hängbro över Skepparpinan, men trafikunderlaget var inte tillräckligt för en sådan satsning.
Den nya genomfarten fick emellertid ganska snabbt kritik, vilket går att läsa i denna artikel från MVT:s jubileumstidning utgiven 1978.