Källa Ny Teknik!

Projektarbete bara en trend

Projektarbete har blivit så populärt för att det är trendigt, inte för att det skulle vara en överlägsen organisationsmodell, säger Jesper Blomberg, ekonomie doktor på Handelshögskolan Stockholm.

Han menar att det är en myt att projekt som arbetsform är effektivt och kreativt. Att ett projekt är något som är avgränsat i tid och rum och har ett tydligt mål är de flesta överens om. Men när Jesper Blomberg frågar olika projektdeltagare om målet beskriver de målet och uppdraget helt olika.

En fara med projekt är att man ägnar all kraft åt att ro det land och glömmer bort långsiktighet, helhet och att det finns ett liv efter projektet, säger Jesper Blomberg till tidningen Chef.

Jesper Blomberg kommer nu ut med sin andra bok om projektarbete.

NyT

Sammanställaren kommentarer:

Uppenbarligen är inte projektarbetet en så 100% arbetsmetod ens där den skulle kunna fungera. Det vill säga i sammanhang där flera utbildade människor samlas för att utveckla ett nytt kunnande och lösa nya problem..

Vad är det då som talar för att denna metod är så välsignelsebringande i ett ungdomsskolesammanhang där kunskapen redan finns och bara skall överföras till en ny generation.