Klicka på kamerorna för att se bild från den aktuella platsen i kamerans riktning

2010 gjorde kommunen ett upprop i pressen om att Motalaborna skulle inkomma med förslag om förbättring av fritidsaktiviteter i orten. Webmaster sände in ett förslag om att anlägga en liten boulebana på en ödetomt i Holm. Inget svar har till dags datum (2016-01-01) inkommit.

Klicka på kamerorna för att se bild från den aktuella platsen i kamerans riktning