MENTALVÅRDEN I VADSTENA

Hospitalets grund låg i den stiftelse som grundades av Mårten Skinnare. Denne fick 1519 tre tomter utanför klostermuren där han lät uppföra flera hospitalsbyggnader. Verksamheten utökades med åren och 1757 stod Stora Dårhuset klart, där det fanns plats för "tolv usle, svagsinnte och rasande" personer, en milstople i hospitalets historia.

 

Centralhospitalet i Vadstena  grundlades 1826 och blev områdets största byggnader. Två parallella flyglar med en öppen gård mellan dem. Där färdigställdes även en hospitalskyrka. Samma år anställdes Georg Engström som den förste läkare i landet som enbart skulle ägna sig åt sinnessjukvård. I byggnaden ligger idag Vadstena folkhögskola

 

 

 

 

 

Det uppkom lokalbehov och 1829 togs, efter en ombyggnad, Kungapalatset i bruk.

 

 

 

 

 

1895 togs ytterligare en byggnad i bruk för verksamheten: Den gamla socker- och tobaksfabriken eller Södra kliniken, mer känd under namnet Asylen. Detta innebar att "Wadstena Hospital och Acyl" 1896 hade plats för 416 manliga och 376 kvinnilga patienter.

Bilden är från år 1900

Länk

 

Under 1900-talet växte kraven på mer ändamålsenliga lokaler och 1962 invigdes det nya sjukhuset, Birgittas sjukhus. I dag återstår endast en rättspsykiatrisk avdelning.

 

Länk till aktuell information